Zavolejte nám 722 460 460

Zásady ochrany osobních údajů

Naší povinností je chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek. Tyto zásady určují způsob, jakým budeme zacházet s Vašimi osobními údaji.

Jaké informace shromažďujeme?

Můžeme shromažďovat, uchovávat a používat pro stanovený účel následující druhy osobních údajů:

 1. nformace o Vašem počítači, informace o Vašich návštěvách na této webové stránce a o jejím používání včetně Vaší IP adresy, geografické polohy, typu a verze prohlížeče, operačního systému, uvedení zdroje, délky návštěvy, zobrazení stránek a navigace webu;
 2. informace, které nám poskytujete za účelem registrace na našich stránkách;
 3. informace, které nám poskytujete za účelem rezervace parkovacího místa, resp. uzavření nájemní smlouvy na našich stránkách;
 4. informace týkající se transakcí prováděných mezi námi a Vámi nebo transakcí souvisejících s touto webovou stránkou;
 5. informace, které nám poskytujete za účelem zasílání e-mailových upozornění a informačních bulletinů;
 6. jakékoli další informace, které se nám rozhodnete zaslat.

Cookies

Cookies jsou informace zaslané prostřednictvím webového serveru do webového prohlížeče. Tyto informace jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče. Poté jsou zasílány zpět na server pokaždé, když si prohlížeč vyžádá stránku ze serveru. Tento způsob umožňuje webovému serveru identifikovat a sledovat webový prohlížeč.

Na stránkách můžeme používat oba druhy cookies - dočasné i trvalé. Dočasné cookies budeme používat ke sledování návštěvníků, zatímco budete procházet webové stránky.

Dočasné cookies budou z počítače smazány po zavření prohlížeče. Trvalé cookies zůstanou uloženy na Vašem počítači, dokud je neodstraníte nebo dokud neexspirují.

Pro analýzu používání této webové stránky využíváme systém Google Analytics. Google Analytics vytváří statistiky a další údaje o používání webových stránek prostřednictvím cookies, která jsou uložena v počítačích uživatelů. Získané informace, které se týkají našich webových stránek, se používají k vytvoření zprávy o používání těchto webových stránek. Google tyto informace ukládá. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: www.google.com/privacypolicy

Většina prohlížečů umožňuje zrušení funkce všech cookies. Některé prohlížeče umožňují zrušit pouze cookies třetích stran. Například v aplikaci Internet Explorer můžete odmítnout všechna cookies pomocí postupu „Nástroje“, „Možnosti internetu“, „Soukromí“ a výběrem položky „Blokovat všechny soubory cookies“ pomocí posuvného voliče. Blokování všech souborů cookies však bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

Používání Vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím těchto webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany soukromí nebo v příslušných částech webu.

Vaše osobní údaje můžeme používat k následujícím účelům:

 1. správě webových stránek;
 2. vylepšení způsobu prohlížení webu prostřednictvím personalizace stránek;
 3. poskytnutí povolení k používání služeb dostupných na webových stránkách;
 4. poskytnutí přístupových údajů, správě přístupů a pohybu na parkovišti (tel. číslo, přístupový kód, SPZ vozidla), na základě uzavřeného smluvního vztahu – nájemní smlouvy a plnění závazků a povinností z ní vyplývající, po dobu její trvání nebo existence Vašeho účtu na webových stránkách
 5. zasílání obchodních sdělení související s námi poskytovanou službou;
 6. zasílání e-mailových upozornění, o která jste výslovně požádali, nebo jsou předmětem plnění smluvního vztahu;
 7. zpracovávání dotazů a stížností, které podáváte nebo které se vás týkají v souvislosti s těmito webovými stránkami.

Pokud nám poskytnete své osobní údaje ke zveřejnění na našich webových stránkách, budeme tyto údaje používat pouze v souladu s Vaším souhlasem. Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudeme poskytovat Vaše osobní údaje žádné třetí straně.

Zveřejnění

Jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany soukromí, můžeme Vaše informace poskytnout jakémukoli z našich zaměstnanců, úředníků, zástupců, dodavatelů nebo subdodavatelů, pokud to bude pro daný účel nezbytné.

Kromě toho můžeme Vaše osobní údaje poskytovat:

 1. v takové míře, kterou nám určuje zákon;
 2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím soudním řízením nebo potencionálním soudním řízením;
 3. za účelem zajištění, výkonu nebo ochrany našich zákonných práv (včetně případů poskytování informací ostatním stranám za účelem ochrany proti podvodům a riziku snížení kreditu);
 4. jakékoli osobě, o níž se domníváme, že může o zveřejnění těchto osobních údajů požádat soud nebo jiný příslušný orgán, a to v těch případech, ve kterých podle našeho odůvodněného názoru může s přiměřenou pravděpodobností takový soud nebo příslušný orgán zveřejnění těchto osobních údajů požadovat.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách ochrany soukromí nebudeme Vaše osobní údaje poskytovat třetím stranám jakýmkoli jiným způsobem.

Mezinárodní datové přenosy

Informace, které shromažďujeme, mohou být ukládány a zpracovávány v jakékoli zemi, ve které působíme; tyto informace mohou být mezi těmito zeměmi také jakkoli přenášeny. To proto, abychom je mohli využívat v souladu se zásadami o ochraně soukromí.

Informace, které nám poskytnete, mohou být převedeny i do zemí, které nemají takové zákony na ochranu osobních údajů, jež jsou rovnocenné se zákony v Evropském hospodářském prostoru.

Kromě toho je nutné si uvědomit, že osobní informace, které nám poskytnete pro zveřejnění na webových stránkách, budou publikovány na internetu a jako takové mohou být prostřednictvím internetu k dispozici komukoli na celém světě. U těchto informací bohužel nemůžeme zabránit jejich použití či zneužití jinými stranami.

Jsme povinni získat váš výslovný souhlas s těmito převody osobních údajů.

Bezpečnost Vašich osobních údajů

Abychom zabránili ztrátám, zneužívání nebo pozměňování Vašich osobních údajů, budeme provádět přiměřená technická a organizační opatření.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, budeme ukládat prostřednictvím zabezpečených webových stránek na zabezpečených serverech (ochrana heslem a bránou firewall).

Zároveň však platí ta skutečnost, že přenos dat přes internet není ze své podstaty bezpečný, a proto nemůžeme zaručit bezpečnost takto posílaných dat.

Dodatky k zásadám

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme příležitostně aktualizovat, a to prostřednictvím zveřejnění nové verze na našich webových stránkách. Abyste mohli zjistit informace o případných změnách, doporučujeme tyto stránky občas kontrolovat.

Vaše práva

Na základě Vašeho vyžádání jsme povinni Vám sdělit, které Vaše osobní údaje a za jakým účelem je uchováváme. Máme právo za tyto informace požadovat přiměřenou úhradu vzniklých nákladů nezbytných pro poskytnutí požadovaných informací.

Písemně nám můžete kdykoli nařídit, abychom dále nezpracovávali Vaše osobní údaje pro marketingové účely.

Aktualizace informací

Pokud je zapotřebí Vaše osobní údaje, které uchováváme, opravit nebo aktualizovat, informujte nás o tom prosím.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se této ochrany soukromí nebo zpracovávání Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy info@parkovaniplzen.cz

Tato webová stránka používá cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o některých můžete rozhodnout sami. Můžete je povolit všechny, jednotlivě vybrat nebo všechny odmítnout.

Nastavení cookies

Používání cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o některých můžete rozhodnout sami.

Funkční cookies - vždy povoleno

Tyto soubory cookie jsou nutné pro základní funkce stránky, a proto jsou vždy povolené.

Název / Poskytovatel
Popis
Platnost
cookie_consent
Slouží k uchování nastavení cookies daného uživatele.
30 dní
PHPSESSID
Soubor cookie generovaný aplikacemi založenými na jazyce PHP. Toto je obecný identifikátor používaný k udržování proměnných uživatelských relací.
Relace
Analytické cookies

Analytické cookies umožňují majitelům webových stránek sledovat návštěvnost webových stránek. Anonymně sbírají a sdělují informace, které pomáhají k vylepšování obsahu stránek.

Název / Poskytovatel
Popis
Platnost
_ga
Google
ID využívané k identifikaci uživatelů.
2 roky
_gid
Google
ID využívané k identifikaci uživatelů 24 hodin po poslední aktivitě.
24 hodin
_gat_UA-*
Google
Využito za účelem sběru anonymních statistických údajů.
Relace
_gat
Google
Využito za účelem sběru anonymních statistických údajů.
Relace